AAA-stuff | languages

Food Based Dietary Guidelines

Voeding en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Om het voor de verbruiker handiger te maken werden de voedingsaanbevelingen (2016) omgezet naar praktische richtlijnen in de Food Based Dietary Guidelines (FBDG). Eerst werden de belangrijkste voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen in kaart gebracht. Daarna werden de daarbij betrokken voedingsmiddelen opgelijst en ingedeeld in volgorde van belang, startende met de voedingsmiddelen waarvan een tekort of een teveel de grootste impact hebben op onze gezondheid. Rekening houdende met deze lijst, duurzaamheid en sociale aspecten werden uiteindelijk enkele kernboodschappen uitgewerkt (www.health.belgium.be/nl). Download