AAA-stuff | languages

Een slecht functionerend hart is geassocieerd met dementie en Alzheimer.

Volgens het wetenschappelijk magazine Circulation hebben mensen met een gezond hart veel minder kans om dementie en Alzheimer te ontwikkelen. Het magazine publiceerde deze bevindingen recentelijk online. Wetenschappers van het Amerikaanse Vanderbilt University Medical Center beweren dat een verzwakt hart een grote risicofactor vormt voor geheugenverlies en cognitieve achteruitgang. Deze bevindingen verschijnen een half jaar nadat de internationale Q-Symbio hartstudie gepubliceerd werd in het Journal of the American College of Cardiology, Heart Failure. De Q-Symbio studie onderzocht de impact van co-enzyme Q10 op hartfalen. Resultaat hiervan was dat Q10 het hart een boost geeft en de mortaliteit drastisch verlaagt.

Is het mogelijk dat er ook een link bestaat tussen de inname van co-enzyme Q10 en een verminderde kans op onze cognitieve achteruitgang ?

Minder bloed naar de hersenen
Hoewel de twee bovenvernoemde studies geen rechtstreekse link hebben, blijkt er toch een gemeenschappelijke factor te zijn: de hartfunctie. Het Vanderbilt University Medical Center onderzoeksteam wijst erop dat het menselijk brein minstens 15% van de zuurstofvoorziening nodig heeft. Onze aders worden minder gezond naarmate we verouderen wat zorgt voor een verminderde bloeddoorstroom naar de hersens. Een zwak hart zou het enkel erger maken. Het hart versterken kan dus een stap in de goede richting zijn.

Gezonder hart met Q10
Patiënten die deelnamen aan de Q-Symbio studie kregen dagelijks 300mg co-enzyme Q10. De resultaten toonden aan dat hun kans op sterfte met 43% was gedaald ten opzichte van de placebogroep. Hun hartspier werkte ook beter dankzij de toegenomen energie aangevoerd door co-enzyme Q10. Er is dus een duidelijk voordeel voor het hart maar kan co-enzyme Q10 ook de hersenen helpen?
Beschermend effect voor de hersenen
Andere studies met co-enzyme Q10 suggereren dat dit wel degelijk het geval is. Een voorbeeld daarvan is een Japanse studie in 2014 die polste naar de Q10 niveaus bij de algemene bevolking. Dat onderzoek wees uit dat er een groter risico op dementie is bij lage co-enzyme Q10 gehaltes. Een deel van de verklaring is dat co-enzyme Q10 een sterke antioxidant is die de vetrijke membranen van de hersencellen beschermt. Q10 kan ook de disfunctie van de mitochondriën tegengaan. Deze disfunctie wordt vaak geassocieerd met neurodegeneratieve ziekten. Zo is er bijvoorbeeld een studie die het beschermende effect van co-enzyme Q10 aantoont bij de ziekte van Hunington.

Bronnen:
Low Cardiac Index is Associated with Incident Dementia and Alzheimer's Disease: The Framingham Heart Study. Circulation, 2015; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012438
The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial.
JACC Heart Fail. 2014 Dec;2(6):641-9
Serum coenzyme Q10 levels as a predictor of dementia in a Japanese general population.
Atherosclerosis. 2014 Dec;237(2):433-4.