AAA-stuff | languages

Week van het hart 2015

Bedoeling van deze campagne is om mensen te sensibiliseren voor hart- en vaataandoeningen bij vrouwen. In België sterven elk jaar ongeveer 33 000 mensen aan een hart- of vaataandoening, een van de grootste doodsoorzaken in ons land. Deze cijfers zijn representatief voor zowat elk industrieland. Reden genoeg om er de aandacht op te vestigen.

« Momenteel vormen hart- en vaataandoeningen de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen (51%). De jongste decennia is de manier van leven bij vrouwen aanzienlijk veranderd. De symptomen bij vrouwen zijn vaak heel anders dan bij mannen en signalen worden vaak te laat herkend. De cardiovasculaire preventie binnen deze groep kan heel wat beter, met extra aandacht voor sleutelmomenten met verhoogd risico in het leven van vrouwen: eerste anticonceptie, zwangerschap en menopauze. »*

Gedetailleerder programma hier na te lezen :

https://liguecardioliga.be/campagnes/week-van-het-hart-2015/?lang=nl

 

Coënzym Q10 als meerwaarde

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat coënzym Q10 (Q10) een positieve invloed had op hartpatiënten die dit supplement innamen naast hun standaardbehandeling. Bij de groep die naast de standaard medicatie ook  Q10 gekregen had, verminderden de symptomen enerzijds en verbeterden anderzijds de kansen op overleving op een significante wijze. Het magazine Journal of the American College of Cardiology, Heartfailure publiceerde deze resultaten:

 

Overtuigende resultaten van het Q-Symbio* onderzoek :

Groep met Q10 :

            1 : daling NT-ProBNP en stijging ejectie-fractie

            2 : 50 % daling cardiovasculaire problemen

            3 : 42 % daling sterftegevallen

            4 : daling van het aantal hospitalisaties

            5 : verbetering van NYHA-classificatie