AAA-stuff | languages

Link tussen Pyrethroïde insecticiden en ADHD

Pyrethroïde insecticiden veroorzaken abnormaliteiten in het dopamine-syteem en produceren een ADHD-achtig fenotype bij dieren. Pyrethroïden worden vaak binnenshuis gebruikt als insecticide tegen o.a. muggen.

In deze studie werd gekeken naar de effecten bij kinderen in de US. De blootstelling werd gemeten aan de hand van het metaboliet 3-phenoxybenzoic acid (3-PBA) afkomstig van pyrethoïde.

Kinderen met waarden aan 3-PBA in de urine boven de detectielimiet hadden 2 keer zoveel kans op ADHD. Hyperactieve-impulsieve symptomen namen met 50 % toe voor iedere 10-voudige stijging in 3-PBA gehalte. Dit geldt voor jongens maar niet voor meisjes.

Volledig artikel op: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26017680