AAA-stuff | languages

De impact van bevriezen en toasten van witbrood op de glycemie.

De impact van bevriezen en toasten van witbrood op de glycemie.
European Journal of Clinical Nutrition (2008) 62, 594-599

Wetenschappers aan de Oxford Brookes Universiteit onderzochten de invloed van vier verschillende bewaar- en bereidingsmethoden van witbrood op de glycemische respons. Hiervoor werden aan tien gezonde mannen (3) en vrouwen (7) witbrood, op vier verschillende manieren bewaard en bereid, aangeboden. De volgorde waarin ze het brood nuttigden werd bij toeval bepaald. Na regelmatige bloedafname (tot twee uur na de inname) werd de glucose respons (IAUC) curve opgesteld. De verschillende methoden die onderzocht werden, waren: (1) vers, (2) diepgevroren en ontdooid, (3) getoast, (4) diepgevroren, ontdooid en getoast. De wetenschappers noteerden een verminderde glycemische respons bij de drie methoden (2,3,4).
Het is de eerste maal dat dit werd onderzocht en de wetenschappers benadrukken dat bewaar- en bereidingscondities verder dienen beschreven te worden alvorens ze kunnen gebruikt worden als referentie in de voedingsindex.