AAA-stuff | languages

Huidige omega-3 innameÖ te weinig of te weinig?

Door verschillende instanties werden richtlijnen opgesteld over de aanbevolen dagelijkse inname. Deze aanbevelingen zijn evenwel vaak verschillend. Een groot deel van de bevolking heeft een omega-3 inname beneden de aanbevelingen, maar de ernst van het probleem is afhankelijk van de aanbevelingen die men hanteert.


Gezondheidseffecten tijdens de prenatale en vroeg postnatale periode is een adequate inname van DHA belangrijk voor de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel en de hersenen. Ook gedurende de daaropvolgende eerste levensjaren is een adequate inname van de het essentiŽle vetzuur, ALA, en van de langketen omega-3 vetzuren cruciaal voor de ontwikkeling en het goed functioneren van de hersenen, het zicht en het voortplantingsstelsel. Ook op volwassen leeftijd blijft de inname van omega-3 vetzuren van belang, vooral omwille van de preventieve rol ten opzichte van hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten.


Aanbevelingen


In tegenstelling tot wat dikwijls wordt verondersteld, is de aanbevolen voedingsinname geen minimum wenselijk niveau van inname maar wel een waarde die hoger is dan de individuele behoefte, voor het grootste deel van de bevolking. Het is dus best mogelijk dat een individu een adequate inname heeft ondanks het feit dat de inname beneden de aanbevolen hoeveelheid ligt.
Naast bovenstaande discussie over de te hanteren afkapwaarde worden vaak ook verschillen gezien tussen aanbevelingen van verschillende instanties. Dit is echter veelal het gevolg van het gebruik van verschillende criteria van adequate inname. Daar waar de voedingsaanbevelingen vroeger gericht waren op het voorkomen van tekorten wordt er tegenwoordig, met de voorschrijdende inzichten, tevens rekening gehouden met de preventie van chronische aandoeningen (zoals hart-en vaatziekten, obesitas, diabetes, kanker,Ö) die zich pas op lange termijn manifesteren. Zo is de aanbeveling van de Food & Agriculture Organization voor een ALA inname (> 0.5 procent van de totale Energie-inname (EN%) gebaseerd op de preventie van deficiŽntiesymptomen in tegenstelling tot de aanbevelingen van de andere instanties die tevens rekening houden met de lange termijn uitkomst.


Lees het volledig artikel binnenkort in NutriFacts.
Nog niet geabonneerd? Neem contact op via info@nutrifacts.be


Download pdf met tabel Download