AAA-stuff | languages

Eerste resultaten van de Gezondheidsenquête 2008 beschikbaar.

De eerste resultaten van de gezondheidsenquête, die in 2008 bij meer dan 10.000 Belgen werd afgenomen, zijn beschikbaar. Uit de resultaten van het rapport “Gezondheidstoestand” blijkt dat de Belg gemiddeld te dik is. De gemiddelde BMI bij personen ouder dan 18 jaar was in 2008 25,3. 33% van de volwassen bevolking heeft een BMI tussen de 25 en de 30 en 14% heeft een BMI > 30. De gemiddelde BMI is hoger bij mannen (25,8) dan bij vrouwen (24,8). Het aantal mannen (54%) met een BMI > 25 is beduidend hoger dan het aantal vrouwen (40%). Vanaf de leeftijdsgroep 45 – 54 jaar heeft meer dan de helft van de volwassen bevolking overgewicht. In de leeftijdsgroep 55 – 64 jaar is 1 op 5 zwaarlijvig. De prevalentie van overgewicht en obesitas is het hoogst in de groep van de laaggeschoolden. De prevalentie van overgewicht bij jongeren blijkt het hoogst in het Brusselse Gewest (27%). Globaal kampt ongeveer 18% van de jongeren van 2 tot en met 17 jaar met overgewicht. In de leeftijdsgroep 5 tot 9 jaar is dit 22%.
Een van de maatregelen om die gemiddelde BMI van 25,3 te verlagen, is fysieke activiteit. Uit de gegevens van het rapport “Leefstijl en preventie” blijkt dat wij als Belg nog te weinig bewegen. In vergelijking met de resultaten uit vorige gezondheidsenquêtes, is het percentage van de Belgen die de aanbevelingen voor fysieke activiteit halen ongeveer gelijk gebleven. 29% van de vrouwen en 49% van de mannen doen minstens 30 minuten per dag aan lichaamsbeweging. Dit verschil is nog meer uitgesproken wanneer het aantal uur lichaamsbeweging in de vrije tijd in rekening wordt gebracht.
De voedingsgewoonten van de Belg kunnen zeker nog worden bijgestuurd. Ongeveer 2/3 van de bevolking eet 200 gram groenten per dag. Slechts 1/3 van de bevolking eet 2 porties fruit per dag. In vergelijking met 2004 is het aantal inwoners dat dagelijks groenten en fruit eet, gestegen met respectievelijk 9% en 14%. Globaal scoren de vrouwen beter dan de mannen. Jongeren met een leeftijd tussen de 15 en 24 jaar scoren het slechts in voedingsgewoonten. Amper de helft van de jongvolwassenen eet dagelijks fruit en slechts 58% eet dagelijks 200 gram groenten. Zij eten ook het minst vaak bruin brood en vis. De helft van hen drinkt dagelijks gesuikerde frisdranken. Het is verontrustend dat vooral in deze groep “binge drinking” aanwezig is. Ongeveer 12% van de jongvolwassenen die drinken, intoxiceren zich eenmaal per week. Ongeveer 3% van de 15 – 24 jarigen drinkt dagelijks.


De andere rapporten (Gebruik van gezondheidszorgen, Gezondheid en samenleving, Socio-economische ongelijkheden en Ouderen) worden gepubliceerd vanaf juni 2010.


Bron: http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm