AAA-stuff | languages

Bacterie-etend virus als voedingsadditief

“Food and Drug administration” keurt bacterie-etende virus goed als voedingsadditief.
Dat niet alle virussen schadelijk zijn voor de mens is al enig tijd duidelijk. Recent keurde de “Food and Drug Administration”¨ een mengsel van virussen goed als voedingsadditief. Het additief zou bescherming bieden tegen het mogelijk dodelijke Listeria monocytogenes (L. Mononcytogenes).
Bij inname van voedsel dat gecontamineerd werd met de Listeria monocytogenes kan listeriosis optreden. Listeriosis is zelden ernstig bij gezonde volwassenen en kinderen, maar kan ernstige gevolgen hebben en zelfs tot de dood leiden van zwangere vrouwen, pasgeborenen, personen met een verzwakte weerstand en ouderlingen. Listeriosis veroorzaakt koorts, spierpijn, nausea en diarree. Wanneer de bacterie zich ter hoogte van het centraal zenuwstelsel vestigt, krijgt de patiënt last van hoofdpijn, stijve nek, evenwichtsstoornissen, is verward en convulsies kunnen voorkomen.
Verwarmen van voeding kan de listeria bacterie vernietigen. Toch is het besmettingsgevaar reëel bij het consumeren van gebruiksklare voedingsmiddelen die niet meer verwarmd worden. De besmetting kan gebeuren in het voedselbedrijf na het afkoelen, maar ook bij onzorgvuldige opslag en bewaring kan een besmetting optreden. Het besmet levensmiddel kan, ook al wordt het in de koolkast bewaard, de ziekte veroorzaken. Men schat dat er dagelijks ongeveer 2.500 Amerikanen besmet worden met deze bacterie, waarvan er ongeveer 500 sterven.  
Hoe kan het additief bescherming bieden?
Het additief dat goedgekeurd werd bestaat uit bacteriofagen. Bacteriofagen zijn natuurlijke commensalen van o.a. darm en mondholte. De bacteriofagen hebben de eigenschap enkel bacteriën te infecteren en niet de plantencellen of lichaamscellen. Fagen infecteren slechts bepaalde doelwitbacteriën, omdat ze de juiste aanhechtingsfactoren en de juiste metabolisme-beïnvloedende eigenschappen hebben. De bacteriofagen die in het goedgekeurde additief gebruikt worden zijn specifiek gericht tegen de Listeria bacterie. De faag zal zich vasthechten aan de bacterie en zijn genetisch materiaal injecteren in de cel. Hierdoor zal de bacteriofaag het metabolisme van de listeria bacterie overnemen. Uiteindelijk zal de bacteriewand openbreken en de bacterie gedood worden. Nieuwe bacteriofagen ontstaan en de cyclus kan herbeginnen. Eens de voorraad bacteriën verdwenen is, is de rol van de faag uitgespeeld omdat hij nood heeft aan een gastheer.
Het additief zal als een soort spray gebruikt worden om kant en klare gerechten te besproeien na bereiding. Het is voor het eerst dat de FDA een bacteriofaag goedkeurt als voedseladditief. Vermoedelijk zullen vele wetenschappers gestimuleerd worden in verder onderzoek naar bacteriofagen die andere schadelijke bacteriën kunnen uitschakelen.