AAA-stuff | languages

Radioprotective effect of moderate wine consumption in patients with breast

Doel: Stralingsbeschermende stoffen zoals amifostine zijn erg duur en geven tal van bijwerkingen. Daardoor wordt er meer aandacht geschonken aan mogelijk even doeltreffende maar minder dure en minder schadelijke natuurlijke bestanddelen. We evalueerden de mogelijke stralingsbeschermende effecten van wijn in de preventie van huidtoxiciteit van patiënten met borstkanker.

Methode en materialen: Voor de behandeling werden de medische geschiedenis en gewoonten van de patiënten nagetrokken en opgenomen in hun klinisch dossier. Patiënten werden gescheiden in 3 groepen gebaseerd op de gebruikte dosis: controle, 60.4 Gy (standaard radiatiedosis), 44Gy en 60 Gy. De impact van de volgende variabelen van acute huid toxiciteit werd geëvalueerd door een in kaart gebracht overzicht o.a. : radiotherapie protocol, comorbiditeit (o.a. hypertensie, diabetes), hemoglobine niveau vóór de therapie, adjuvante hormonentherapie en  chemotherapie, roken en drinkgewoonten.
Resultaat: De studie populatie bestond uit 348 patiënten.  Meer ernstige huidtoxiciteit was significant geassocieerd met de radiotherapie protocol (p < 0.001). De incidentie van acute toxiciteit van rang 2 of groter was hoger bij patiënten zonder alcoholinname (38,4 vs 22,3%, p= 0,021). De dagelijkse hoeveelheid van alcoholinname beïnvloed ook de incidentie van huid toxiciteit, met een incidentie van 38,4% voor patiënten zonder wijninname, 31,8% voor patiënten die een half glas per dag consumeren, 13,6% voor de patiënten die 1 glas per dag drinken en 35% van de patiënten drinken 2 glazen per dag. Multigevarieerde analyse toont aan dat wijn inname, PTV en radiotherapie protocol allemaal significant gecorreleerd waren met acute toxiciteit.
Conclusie: Onze resultaten geven aan dat wijn mogelijks een stralingsbeschermend effect heeft. Toch zijn verdere studies nodig om dit positief effect van wijn te bevestigen.