AAA-stuff | languages

Een vergelijking van vermageringsdiëten met verschillende samenstellingen van vetten, eiwitten en koolhydraten.

Achtergrond: Het mogelijk voordeel van een gewichtsdaling in een dieet dat de nadruk legt op eiwitten, vetten of koolhydraten is nog niet vastgesteld en daar zijn weinig studies over die langer dan 1 jaar lopen.
Methode: Op een willekeurige manier werden 811 volwassenen met overgewicht toegewezen aan  één van de vier testdiëten. De energiepercentages afkomstig van vet, eiwit en koolhydraten in de 4 diëten waren:
Dieet 1: 20% vet, 15% eiwit, 65% koolhydraten
Dieet 2: 20% vet, 25% eiwit, 55% koolhydraten
Dieet 3: 40% vet, 15% eiwit, 45% koolhydraten
Dieet 4: 40% vet, 25% eiwit, 35% koolhydraten
 
De diëten bevatten gelijkaardige voedingsmiddelen en volgen de richtlijnen voor cardiovasculaire gezondheid. De deelnemers werden zowel in groep als individueel begeleid voor 2 jaar. De primaire uitkomst was de verandering in lichaamsgewicht na 2 jaar.
 
Resultaat: Na 6 maanden hadden alle deelnemers een gewichtsverlies van gemiddeld 6 kg, wat 7% van hun aanvankelijk gewicht vertegenwoordigt. Ze begonnen terug gewicht bij te komen na 12 maanden.
Er werd een vergelijking gemaakt tussen de diëten door de diëten met hoge vetinname te vergelijken met het diëten met lage vetinname, enz. Na 2 jaar bleef het gewichtsverlies gelijk voor degenen die werden toegewezen aan een dieet met 15% eiwitten tov deze met 25 % eiwitten. Ook tussen degenen die werden toegewezen aan een dieet met 20 % vet en deze met 40% vet; en deze die werden toegewezen aan een dieet met 65% koolhydraten en met 35% koolhydraten, werd een gelijkaardig gewichtsverlies vastgesteld.
80 % van de deelnemers volbrachten de studie. Bij deze 80% was het gemiddelde gewichtsverlies 4 kg. Ongeveer 15% van de deelnemers hadden een vermindering van tenminste 10% van hun aanvankelijk gewicht. Verzadiging, honger, voldoening met het dieet, aanwezigheid bij de groepsessies waren gelijklopend voor alle diëten. Het aanwezig zijn bij de sessies was heel sterk geassocieerd met het gewichtsverlies (0,2 kg per opkomst). Alle diëten verbeterden lipiden-gerelateerde risicofactoren en nuchtere insulineniveaus.
 
Conclusie: Diëten met een verlaagde calorie-inname resulteren in een klinisch betekenisvolgewichtsverlies onafhankelijk van welk macronutriënt er ook wordt benadrukt.
(ClinicalTrials.gov number, NCT00072995.) 2009 Massachusetts Medical Society