AAA-stuff | languages

Kort fysieke activiteit en overlijden

Reeds vele decennia worden studies uitgevoerd om de beschermende effecten van fysieke activiteit op allerhande organen, hart en bloedvaten aan te tonen. In het recentste nummer van het vakblad “European Journal of Cardiovascualar prevention and rehabiltiation” publiceerde Nocon et al. een meta-analyse waarin cohort studies opgenomen werden die bepalen wat de impact is van fysieke activiteit op de levensverwachting en overlijden. De auteurs vergeleken de minst actieve en de meest actieve subgroepen waarbij de minst actieve subgroep als de referentiegroep fungeerde. Random-effect-modellen werden gebruikt voor de meta-analyse. Resultaten van dit up-to-date overzicht: 33 studies werden opgenomen, samen 883 372 personen. De follow-up varieerde van 4 jaar tot meer dan 20 jaar. De meeste studies melden een significante risicovermindering bij fysiek actieve personen. Concreet: 35% minder risico op overlijden door cardiovasculaire oorzaken (95% BI: 0,30-0,40). Alle andere overlijdensrisico’s waren verminderd met 33% (95% BI: 0,28-0,37). Studies die gebruik maakten van patiënten questionnaires om hun fysieke activiteit te kennen, toonden een lagere risicovermindering op overlijden dan studies die gebruik maakten van meer objectieve maatstaven voor fysieke activiteit.

Conclusie: Voldoende fysieke activiteit is geassocieerd met een vermindering van overlijden door hart- en vaatziekten en andere oorzaken van sterfte bij zowel mannen als vrouwen, ook na aanpassing voor andere relevante risicofactoren.

Hoeveel beweging betekent dit dan precies? Advies volgens de VIG

“Voor een goede gezondheid moeten volwassenen minstens 30 minuten per dag lichaamsbeweging nemen. Dit mag gespreid worden over de dag, met minimaal 10 minuten bewegen na elkaar. Voor kinderen en jongeren luidt de aanbeveling om minstens 60 minuten of dus één uur per dag te bewegen. De duur en de intensiteit van lichamelijke activiteit zijn inwisselbaar: bv. 30 minuten wandelen of fietsen kan worden vervangen door 15 minuten hardlopen. In plaats van één keer per dag een half uur te fietsen kan men ook 2 maal 15 minuten fietsen (naar het werk bijvoorbeeld).”