AAA-stuff | languages

Koffie gebruik in relatie tot sterfte.

Deze studie onderzocht de relatie tussen de consumptie van koffie en mortaliteit in een thuiswonende Noord Finse oudere populatie. 817 mannen en vrouwen die geboren werden in 1920 of vroeger in Noord Finland werden sinds 1991 – 1992 opgevolgd en gegevens zoals de consumptie van koffie en andere mogelijk interfererende gegevens werden gedurende 14, 5 jaar genoteerd. In 2005 werd de studie afgerond, tot deze periode overleden 623 personen. Het relatieve risico voor sterfte door dagelijkse inname van koffie werden geraamd door “poisson regressie modellen” gecorrigeerd voor een aantal bekende voorspellers van sterfte. De totale mortaliteit was omgekeerd gecorreleerd aan het aantal koppen koffie ( 125 ml) die dagelijks verbruikt werden. Deze gegevens werden bekomen na correctie voor leeftijd, subperiode van follow-up, geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau, beroep, roken, BMI, myocardinfarct, zelfbeoordeelde gezondheid, diabetes, cognitieve stoornissen of lichamelijke handicap.

De (relatieve) risicoreductie van de totale sterfte door een extra kopje koffie per dag (in vergelijking met de baseline) te drinken werd geschat op 4% (95% BI: 0,8). Sterfte door cardiovasculaire aandoeningen, kanker en andere niet gedefinieerde oorzaken waren vergelijkbaar met deze van de totale sterfte, maar de ramingen waren minder precies. Deze studie toont aan dat een dagelijkse inname van cafeïne bevattende koffie, overlijden bij ouderen niet bevorderd, zelfs in tegendeel.

Gelijkaardige conclusies werden getrokken voor niet oudere mannen en vrouwen, in de publicatie “annals of internal medicin”. “The relationship of coffee consumption with mortality” door Lopez-Carcia et al. (ann Inter. Med. 2008 jun 17; 148 (12): 904-14. Lopez-Caricia concludeerde: “ regelmatig koffie drinken leidt niet tot een toename in overlijdens bij mannen of vrouwen. Het mogelijke bescheiden voordeel van koffie consumptie dient verder onderzocht te worden.”