AAA-stuff | languages

Functionele voeding: opportuniteiten en uitdaging voor de diëtist(e)

Het aanleveren van dieetadvies gebaseerd op degelijke kennis van voedingsmiddelen en  linken leggen tussen voeding en gezondheid zijn belangrijke taken van een diëtiste. De impact op de gezondheid en de voordelen van functionele voedingsmiddelen moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn alvorens dit mag worden gecommuniceerd naar de consument. Het is van uiterst belang dat diëtisten aldus vooraf voldoende op de hoogte zijn van de ontwikkelingen omtrent functionele voedingsmiddelen om deze op een goede manier te kunnen integreren in een voedingspatroon.  Bovendien kunnen diëtisten hun kennis en ervaring verlenen in elk stadium van de ontwikkeling van functionele voedingsmiddelen. Hieronder valt ook de evaluatie van de wetenschappelijke bewijzen waarop claims van functionele voedingsmiddelen zijn gebaseerd, deelnemen aan klinische onderzoeken die nutritionele tussenkomst vereisen, en bijdragen in de creatie van credibel en wetenschappelijk ondersteund communicatiemateriaal. De toenemende kennis omtrent de effecten van functionele voedingsmiddelen op de preventie van bepaalde ziekten levert tal van opportuniteiten en uitdagingen voor de toekomst van de diëtiste.

De boodschap is dus dat gezondheidsprofessionals een belangrijke rol spelen in de communicatie over functionele voeding. Consumenten verdwalen in een jungle van voedings- en gezondheidsclaims. Uit een recente enquête van het onderzoeksbureau INRA in opdracht van Valio, een Finse producent van melkproducten en pionier in de ontwikkeling van functionele voedingsproducten blijkt dat ondanks het toenemende succes van functionele voeding voor 1 op de 3 consumenten functionele voeding nog steeds een grote onbekende is.  

Linda Tapsell is Professor in Human Nutrition aan de Universiteit van Wollongong en Directeur van het Smart Foods Centre.

Professor Tapsell zit in het bestuur van de Dietitians Association of Australia, en is oa. uitgever van Nutrition and Dietetics, the Journal of the Dietitians Association of Australia.